שנה טובה ומתוקה

"החקלאית" מאחלת לכל ציבור המגדלים, הרופאים והעובדים שנה טובה ומאושרת מקודמתה ושתהיה מלאה בבריאות איתנה.