"החקלאית" בראי ההיסטוריה

פרופסור זאב גרוס מאונ' בן גוריון שבנגב, יליד יבניאל ונכדו של חיים צימרמן ממיסדי החקלאית, כתב מאמר בנושא" יבניאל היא משל" ובתוכו פרק חשוב ומעניין על הקמת "החקלאית".להל"נ קטע מתוך המאמר:
"…."החקלאית" היתה לסמל ולדוגמה של שותפות עיניינית בין יריבים פוליטיים. היא היתה לדוגמא במאמציה לטיפוח משק הבקר והמקנה בארץ למימון מחקר רפואי….."
למאמר במלואו.