ד"ר אהרון שפירא רוצה להיות נוטר

היו זמנים…..
ד"ר אהרון שפירא (מצורפות תמונות) שימש רופא "בהחקלאית" מסוף שנות השלושים ועד 1975.
בתחילת דרכו התגורר בדגניה א' ושימש כרופא באיזור עמק הירדן.
אבל בשנת 1942 ביקש ד"ר שפירא להפסיק עבודתו ולהתנדב לשרת כ…נוטר.
ב"החקלאית" חשבו אחרת. מצורף המכתב.