"החקלאית" היום

 • שירות גלובלי מקיף
  מכלל העדר, הרפת, הדיר והאורווה ועד לפרה, הכבשה, העז והסוס הבודדים
 • מערכת כלל-ארצית
  מפעילה מגוון של שירותים וטרינריים מעודכנים, תוך העברת מידע בזמן-אמת לרופאים ולמגדלים
 • רמה מקצועית מעולה
  מבטיחה התמודדות מקצועית מוצלחת עם בעיות כלליות ופרטניות, תוך ניצול הידע המעודכן בישראל ובחו"ל. שיתוף פעולה משולב- עם החקלאים ועם כל הגורמים המקצועיים הפועלים בתחומי הרפת, הדיר והאורווה על פי הצרכים והדרישות.
 • רשת יעילה וזמינה של 50 רופאים וטרינריים
  ביקורים שגרתיים קבועים
  ביקורים לפי קריאה
  איסוף נתונים ועיבודם
  אספקת תרופות במחיר הנמוך ביותר
  שירותי מעבדה וייעוץ

"החקלאית" – מ-1919 בשירות החקלאים: בקר, צאן, סוסים
סיפורה של "החקלאית" הוא סיפור קורותיו של המקנה במשק החקלאי, תחילה
בארץ- ישראל ואחר-כך במדינת ישראל.

"החקלאית" נוסדה בשנת 1919 בישובי הגליל התחתון על-ידי החקלאים ולמענם כאגודה שיתופית.
מטרתה המרכזית בהיווסדה: חברת ביטוח המקנה, כשהענקת השירותים הווטרינריים התווספה
בשלב מאוחר יותר. (ראה פירוט ב"החקלאית בעבר"- מאת דר' עמי נריה)
"החקלאית" התפרסה וגדלה בהתאם להתפתחותה וגידולה של החקלאית השיתופית והפרטית.

היא הלכה עם החקלאי לכל אזורי הארץ,הייתה מעורבת בהקמת ופיתוח המשק,ליוותה אותו
במשברים ובמגפות וסייעה בידיו להביא את ענף המקנה לרמה הבינלאומית הגבוהה אליו
הוא הגיע-באיכות,בבריאות ובתנובות.

פעילותה של "החקלאית"- שמוסדותיה הם אסיפה כללית, מועצה, הנהלה ועדת ביקורת וועדת בוררות-
מתוכננת ומתבצעת לפי מדדים מקצועיים וכלכליים ושלא למטרות רווח.

השירות הגלובלי המקיף של "החקלאית" כולל:
וטרינריה על-ידי רופאי השטח: טיפול בפרה הבודדת,טיפול שגרתי וטיפולי-חירום 24 שעות
ביממה- גניקולוגיה, מחלות פנימיות, כירורגיה, יונקים, הזנה, מחלות עטין ובעיות טלפיים.

מערך יעוץ על- ידי רופאי השטח ומומחים מקצועיים: רפואת עדר ואפידמיולוגיה, הזנה קלינית, בריאות העטין, בריאות הטלף, ממשק וצינון ועוד ועוד…
תרופות; צאן; בקר לבשר; מחלות עור וטפילים;
מחשוב- ריכוז ועיבוד נתונים.
במקרה של התפרצות מחלה מידבקת או מחלה לא ידועה ולשם מניעת הפצתה,
מקצה "החקלאית" רופא שטח המטפל במשקים הנגועים בלבד!

ייחודה של "החקלאית"
* מעניקה שירות גלובלי,כולל רפואה מונעת.
* נוטלת אחריות על מהירות ואיכות השירות.
* מקיימת קשר מקצועי הדוק בין הרופאים.
* מעמידה לרשות המגדל מומחים בנושאים ספציפיים.
* שומרת על רמת מקצועיות גבוהה ועל קשר אישי עם כל חקלאי.
* משתמשת באיסוף כל הנתונים לטובת החקלאי באמצעות ניתוח פעילויות והמלצות לביצוע ותיקון.
* מספקת תרופות במחירים נמוכים.

מדיניות האיכות

Copyright © 2019 החקלאית All rights reserved.