"החקלאית" היום

 • שירות גלובלי מקיף
  מכלל העדר, הרפת, הדיר והאורווה ועד לפרה, הכבשה, העז והסוס הבודדים
 • מערכת כלל-ארצית
  מפעילה מגוון של שירותים וטרינריים מעודכנים, תוך העברת מידע בזמן-אמת לרופאים ולמגדלים
 • רמה מקצועית מעולה
  מבטיחה התמודדות מקצועית מוצלחת עם בעיות כלליות ופרטניות, תוך ניצול הידע המעודכן בישראל ובחו"ל. שיתוף פעולה משולב- עם החקלאים ועם כל הגורמים המקצועיים הפועלים בתחומי הרפת, הדיר והאורווה על פי הצרכים והדרישות.
 • רשת יעילה וזמינה של 50 רופאים וטרינריים
  ביקורים שגרתיים קבועים
  ביקורים לפי קריאה
  איסוף נתונים ועיבודם
  אספקת תרופות במחיר הנמוך ביותר
  שירותי מעבדה וייעוץ

"החקלאית" – מ-1919 בשירות החקלאים: בקר, צאן, סוסים
סיפורה של "החקלאית" הוא סיפור קורותיו של המקנה במשק החקלאי, תחילה
בארץ- ישראל ואחר-כך במדינת ישראל.

"החקלאית" נוסדה בשנת 1919 בישובי הגליל התחתון על-ידי החקלאים ולמענם כאגודה שיתופית.
מטרתה המרכזית בהיווסדה: חברת ביטוח המקנה, כשהענקת השירותים הווטרינריים התווספה
בשלב מאוחר יותר. (ראה פירוט ב"החקלאית בעבר"- מאת דר' עמי נריה)
"החקלאית" התפרסה וגדלה בהתאם להתפתחותה וגידולה של החקלאית השיתופית והפרטית.

היא הלכה עם החקלאי לכל אזורי הארץ,הייתה מעורבת בהקמת ופיתוח המשק,ליוותה אותו
במשברים ובמגפות וסייעה בידיו להביא את ענף המקנה לרמה הבינלאומית הגבוהה אליו
הוא הגיע-באיכות,בבריאות ובתנובות.

פעילותה של "החקלאית"- שמוסדותיה הם אסיפה כללית, מועצה, הנהלה ועדת ביקורת וועדת בוררות-
מתוכננת ומתבצעת לפי מדדים מקצועיים וכלכליים ושלא למטרות רווח.

מעגלי השירות
השירות הגלובלי המקיף של "החקלאית" מתבצע בשלושה מעגלים.

המעגל הראשון
וטרינריה על-ידי רופאי השטח: טיפול בפרה הבודדת,טיפול שגרתי וטיפולי-חירום 24 שעות
ביממה- גניקולוגיה, מחלות פנימיות, כירורגיה, יונקים, הזנה, מחלות עטין ובעיות טלפיים.

המעגל השני
וטרינריה על- ידי רופאי השטח ומומחים מקצועיים.
רפואת העדר; הזנה (תזונאי הבית+ תזונאי קליני);
תרופות; צאן; בקר לבשר; מחלות עור וטפילים;
סוסים; מחלות גידול; מחלות הטלף, אולטרא סאונד(א"ק);
מחשוב- ריכוז ועיבוד נתונים.
במקרה של התפרצות מחלה מידבקת או מחלה לא ידועה ולשם מניעת הפצתה,
מקצה "החקלאית" רופא שטח המטפל במשקים הנגועים בלבד!

המעגל השלישי
"החקלאית" מספקת-מאז היווסדה ב-1919-שירותי ביטוח,כחברת ביטוח לכל דבר.
הביטוח הוא "ביטוח אסונות" עבור כלל עדרי הבקר לחלב,פרי-הרבייה בעדרי הבשר והכבשים.
ביטוח זה מסייע בחידוש העדר הנפגע במקרים של אסון ונזק בעדרים המבוטחים.
"החקלאית" מציעה לחבריה את הביטוח המקיף ביותר, בכמה מסלולי ביטוח ובמחיר
הסביר ביותר למבוטח.
הביטוחים ניתנים לרכישה בכפוף לרכישה של שירותים וטרינריים צמודים לעדר המבוטח.

ביטוח
"החקלאית" מספקת-מאז היווסדה ב-1919-שירותי ביטוח,כחברת ביטוח לכל דבר.
הביטוח הוא "ביטוח אסונות" עבור כלל עדרי הבקר לחלב,פרי-הרבייה בעדרי הבשר והכבשים.
ביטוח זה מסייע בחידוש העדר הנפגע במקרים של אסון ונזק בעדרים המבוטחים.
"החקלאית" מציעה לחבריה את הביטוח המקיף ביותר, בכמה מסלולי ביטוח ובמחיר
הסביר ביותר למבוטח.
הביטוחים ניתנים לרכישה בכפוף לרכישה של שירותים וטרינריים צמודים לעדר המבוטח.

ייחודה של "החקלאית"
* מעניקה שירות גלובלי,כולל רפואה מונעת.
* נוטלת אחריות על מהירות ואיכות השירות.
* מקיימת קשר מקצועי הדוק בין הרופאים.
* מעמידה לרשות המגדל מומחים בנושאים ספציפיים.
* שומרת על רמת מקצועיות גבוהה ועל קשר אישי עם כל חקלאי.
* משתמשת באיסוף כל הנתונים לטובת החקלאי באמצעות ניתוח פעילויות והמלצות לביצוע ותיקון.
* מספקת תרופות במחירים נמוכים.