קלמידיה

זיהומים על ידי חיידקי הקלמידיה נפוצים בעולם החי ומשפיעים על מגוון של בעלי חיים. שני מינים עיקריים של החיידק פוגעים במעלי גירה- קלמידופילה אבורטוס וקלמידופילה פקורום. עיקר הנזק הנגרם מחיידקים אלה הוא גלי הפלות בצאן והפלות ספורדיות בבקר.

מצורפת רשימה מורחבת על חיידקי הקלמידיה מאת ד"ר שלומי לוי.

להמשיך לקרוא קלמידיה

Copyright © 2019 החקלאית All rights reserved.