גזעי הבקר בארץ בתחילת המאה העשרים

מתוך "רפואה וטרינרית בא"י של עמי נריה

בהתאם לאומדן הראשון של מספר בעלי החיים בארץ שנעשה ע"י שלטונות המנדט הבריטי, היו כאן בשנת 1920 כ- 108,500 ראשי בקר, מהן 24,681 פרות רובן ככולן מגזע ה"בלאדי" ורובן בידי התושבים הערבים. להמשך הפרק