מנת הפסח והסטי קיבה בבקר

כמידי שנה במהלך תקופת הפסח והתאמות ההזנה המתבקשות, חלה עליה חדה באירועים של היסט קיבה .

מה הגורמים להיסט קיבה? מה הסימנים? כיצד נטפל, נאבחן ונמנע?

תשובות לשאלות אלה ברשימה מהעבר מאת ד"ר טל שני.

היסט קיבה בבקר