שימוש בתרופות נוגדות דלקת ברפואת בקר

דלקת היא תהליך טבעי שבו המערכת החיסונית פועלת על מנת להגן על הגוף מפני גורמים עוינים כגון מזהמים, כימיקלים רעילים או תאים פגומים. עם זאת , הדלקת היא תהליך בעל פוטנציאל לנזק רב במידה ויוצאת מכלל שליטה ופועלת בעוצמה רבה מידי. כדי להקטין את עוצמת הדלקת ולשפר את רווחת בעלי החיים ויצרנותם אנו משתמשים בתרופות אנטי דלקתיות.

הרשימה המצורפת מאת ד"ר אריאל ביטון עוסקת בתרופות אנטי דלקתיות. קובץ מצורף